Yhtiön sijoitusstrategia

Yhtiö etsii aktiivisesti kohdeyhtiöitä.

Sijoitamme yhtiöihin, jotka kasvavat kannattavasti.

Sijoituskohteet on jaettu kahteen osa-alueeseen:

1. VV-yhtiöt

VV-yhtiöt tuottavat lisäarvoa tarjoamalla helpon tavan ostaa ulkopuolisen tuottajan palveluita tai tuotteita.

Tällaisia yhtiöitä ovat monet alustatalouden palvelut, vertailupalvelut sekä muut yhtiöt, jotka yhdistävät kysyntää ja tarjontaa uudella tavalla.

  • Yhtiöiden tulos syntyy muiden tekemästä työstä
  • Oma henkilöstö ei tuota myytävää palvelua
  • SPY:n perustajilla on vahva kokemus ja ymmärrys tästä liiketoiminnasta

2. PVM-yhtiöt

PVM-yhtiöt ovat perinteisillä aloilla, kuten rakentamisessa, logistiikassa tai muussa palvelutuotannossa toimivia yrityksiä, joiden toimintamalleja digitalisaatio ei vielä ole mullistanut.

Keskitymme pieniin ja keskisuuriin PVM-yhtiöihin, joissa on mahdollisuus suuren lisäarvoloikkaan.

  • Yhtiöt jotka eivät ole mieleisiä sijoituskohteita suurille sijoitusyhtiöille.
  • Yksinkertaisilla kehitysaskelilla mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua
  • Palveluiden kysyntä on pitkällä aikavälillä tasaista tai kasvavaa